Новости » Конгрес неонатологів
7 Октября 2019 |

Конгрес неонатологів

26-27 вересня 2019 року у місті Києві відбувся VII міжнародний конгрес неонатологів України «Досягнення і виклики у виходжуванні недоношених дітей в Україні», який проводився згідно з Реєстром з'їздів, конгресів, симпозиумів та науково-практичних конференцій МОЗ України.

Конгресс неонатологов

Участь у Конгресі брали головні позаштатні спеціалісти з неонатології, педіатрії, дитячої неврології, дитячої хірургії, дитячої анестезіології та сімейної медицини ДУОЗ облдержадміністрацій; лікарі-неонатологи, педіатри, дитячі неврологи, дитячі хірурги, дитячі анестезіологи, лікарі загальної практики, завідувачі та професорсько-викладацький склад профільних кафедр ВДНЗ України, провідні науковці НАМН України, які працюють в галузі неонатології, неонатальної хірургії, анестезіології, перинатології, педіатрії та дитячої неврології.

Конгресс неонатологов

У Конгресі з усною доповіддю «Результати виходжування передчасно народжених дітей та система ефективного катамнестичного спостереження у мегаполісі» виступила Голова департаменту охорони здоров'я Міжнародного конгресу захисту прав і свобод людини «Світ», завідувач кафедри неонатології ХМАПО, Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Клименко Т. М.

Конгресс неонатологов

В рамках Конгресу були нагороджені медаллю «За бездоганну медичну службу» від Асоціації неонатологів України Голова департаменту охорони здоров'я Міжнародного конгресу захисту прав і свобод людини «Світ», завідувач кафедри неонатології ХМАПО, Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки Клименко Т.М., головний лікар ХМПЦ Коровай С.М., лікар неонатолог Агафонова Н.І., проф. Гончар М.О., проф. Ріга О.О..