Новости » Конференція «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі»
31 Мая 2019 |

Конференція «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі»

30 травня 2019 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулися Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі» та Загальні збори громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» (ГО «КЕА»).

Перспективні форми організації господарської діяльності на селі

На Загальних зборах громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» було розглянуто звіт Голови Президії ГО «КЕА» щодо статутної діяльності на 2017-2018 рр., створено Відокремлені структурні підрозділи ГО «КЕА» у Західному, Південному та Східному регіонах, затверджено Положення про Відокремлений структурний підрозділ ГО «КЕА», уведено до складу членів Президії ГО «КЕА» голів відокремлених структурних підрозділів: Східного – д.е.н., професора, чл.-кор. НААН Ульянченка О.В., Південного – д.т.н., професора, академіка НААН Шебаніна В.С., Західного – д.е.н., доцента Яціва І.Б.

Перспективні форми організації господарської діяльності на селі

Вітаємо Голову економічного департаменту «Міжнародного конгресу захисту прав і свобод людини «Світ», ректора ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, професора, член-кореспондента НААН України, академіка, Академії економічних наук України Ульянченка Олександра Вікторовича з обранням його головою Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» у Східному регіоні та бажаємо подальших успіхів!